Agresja. Jak reagować na przemoc słowną i fizyczną?

Agresja to temat, z którym młodzież spotyka się każdego dnia.

Filmy edukacyjne „Agresja. 8 minut teorii” oraz „Agresja. Słowo jak pięść” dotykają problematyki znanej uczniom, choć niejednokrotnie błędnie rozpoznawanej. Częste jest bowiem utożsamianie agresji jedynie z przemocą fizyczną. Takie formy przemocy jak przemoc słowna, psychiczna czy ekonomiczna wymagają wyjaśnień.

„Tradycyjne” metody dokuczania czy nękania kolegów dzięki mediom cyfrowym nabrały dziś nowych form i charakteru. Sam Internet i nowe technologie stworzył także nieobecną do niedawna przestrzeń do agresywnych i niebezpiecznych zachowań. Problem jest coraz większy, bo – jak pokazują badania – co drugie dziecko w Polsce pada ofiarą cyberprzemocy. Przemoc ta ma wiele form i przejawia się między innymi: nękaniem, zastraszaniem, szantażowaniem, wysyłaniem wulgarnych wiadomości, publikowaniem obraźliwych wypowiedzi na forach i czatach, umieszczaniem w sieci bądź rozsyłaniem ośmieszających zdjęć i filmów, pisaniem obraźliwych komentarzy czy także podszywaniem się pod kogoś w celu ośmieszenia go .

Punktem wyjścia lekcji jest zdiagnozowanie tego, co nazywamy przemocą słowną. Jak uczniowie ją rozumieją? Czy spotykają się z nią na co dzień? Czy wulgaryzm lub nacechowane agresją emotikony są także formą przemocy? Podczas dyskusji określane są także niewerbalne przejawy agresji: postawa ciała, gestykulacja, mimika twarzy. Ta burza mózgów w szybki sposób pozwala skonkretyzować omawiane pojęcie.

Lekcja wprowadza termin z zakresu psychologii komunikacji – tzw. komunikaty typu JA oraz komunikaty typu TY. Poprzez praktyczne ćwiczenia w parach uczniowie poznają oba sposoby wyrażania emocji oraz możliwe reakcje rozmówcy. Dzięki umiejętnemu posługiwaniu się tymi komunikatami młodzież zyskuje szansę na bardziej świadomą i konstruktywną rozmowę. Jednym z elementów lekcji jest także analiza fragmentów filmu edukacyjnego. Na podstawie wybranych scenek uczniowie opisują agresywne postawy bohaterów, zauważają zmieniające się nastawienie emocjonalne, słownictwo, zachowania.

Opanowanie umiejętności tzw. konstruktywnej kłótni i nieagresywnego komunikowania negatywnych emocji to podstawy zdrowych relacji społecznych pozbawionych piętna agresji i przemocy. Lekcja układająca się w triadę: diagnoza – teoria – ćwiczenie daje uczniom praktyczną szansę na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji oraz zwiększenia ich świadomości dotyczącej postaw, z którymi spotykają się na co dzień.

Reklama
Agresja - słowo jak pięść oraz 8 minut teorii

Agresja - słowo jak pięść oraz 8 minut teorii

22.00 zł
Krzywdzone dzieci

Krzywdzone dzieci

45.00 zł
Samobójstwo

Samobójstwo

39.00 zł
Religia, która uzdrawia. Religia, która szkodzi

Religia, która uzdrawia. Religia, która szkodzi

69.00 zł