Ciekawy świat. Filmowe przypowieści dla najmłodszych

Pakiet filmów edukacyjnych „Ciekawy świat” to pomoc dydaktyczna adresowana do nauczycieli pracujących z uczniami szkół podstawowych. Poruszana problematyka, zarówno w formie, jak i treści, przygotowana została z myślą o tematach nurtujących uczniów. Rozmowy po pokazie filmów mogą stanowić przyczynek do rozwijającej i kreatywnej dyskusji, a także być pomocne w uczeniu się poszukiwania rozwiązań problemów, z którymi stykają się uczniowie.

„Ciekawy świat” to zbiór aż ośmiu filmów fabularnych zrealizowanych w formie krótkich scenek bądź kilkuminutowych nowelek. Dzięki takiej konstrukcji materiału od nauczyciela i jego indywidualnej decyzji zależy, na ilu lekcjach skorzysta z płyty. Sugerowane jest, aby na każdy film przeznaczyć osobną godzinę wychowawczą – tylko w taki sposób uczniowie mają szansę na swobodną dyskusję i rozmowę z nauczycielem. Wówczas także pakiet „Ciekawy świat” pomaga nauczycielowi w zorganizowaniu zajęć na przestrzeni aż dwóch miesięcy.

Plotki, nieumyślne, lecz szkodliwe zachowania, przywłaszczenie cudzej rzeczy czy przebaczanie bliskim to tylko część tematów poruszonych w filmach „Ciekawy świat”. Bohaterowie filmów to rówieśnicy uczniów, a także ich rodzice i nauczyciele. Na przykładzie codziennych, niejednokrotnie powszechnych sytuacji (np. dokuczające sobie nawzajem rodzeństwo) poruszane są tematy istotne z punktu widzenia rozwoju wychowawczego uczniów.

Zrozumienie postawy bliźniego, a także świadomość konsekwencji własnych zachowań, słów i działań to główne cele dydaktyczne zajęć prowadzonych z użyciem filmów edukacyjnych „Ciekawy świat”. W trakcie lekcji warto zachęcać uczniów do otwartości i wymyślania lub opowiadania sytuacji z ich życia codziennego. Wówczas tak abstrakcyjne pojęcia jak „przebaczenie”, „odpowiedzialność za bliskiego”, „szkodliwość plotki” czy „szacunek do rzeczy” nabiorą bardziej praktycznego i zrozumiałego dla dziecka znaczenia. Innym, kreatywnym sposobem pracy w trakcie lekcji może być także podział klasy na grupy i zachęcenie do napisania własnego krótkiego scenariusza/scenki oraz odegrania jej przed klasą.

Reklama
Ciekawy świat

Ciekawy świat

29.90 zł
Pod skrzydłami nieba

Pod skrzydłami nieba

34.00 zł
Filmowe godziny wychowawcze cz. 3

Filmowe godziny wychowawcze cz. 3

29.90 zł
Komunikacja w relacjach niesienia pomocy

Komunikacja w relacjach niesienia pomocy

29.90 zł