Film Edukacyjny

Jak pracować z młodzieżą w dobie dynamicznie rozwijających się nowych technologii? Jak rozmawiać, gdy autorytet wieku traci na znaczeniu, a coraz większą rolę w komunikacji pełni poczucie tzw. wspólnoty doświadczeń?

Nowoczesne środki dydaktyczne i edukacyjne to dziś niezbędny element i podstawa pracy w szkole – postęp technologiczny i upowszechnienie go we wszystkich grupach społecznych stawia przed szkołą i nauczycielami wyzwanie, któremu muszą sprostać, chcąc twórczo uczestniczyć w wychowaniu młodzieży.

Film, jako medium wielu zmysłów, bardzo szybko budzi emocje odbiorców. Mechanizm projekcji – identyfikacji, czyli podświadomego poszukiwania własnej historii na ekranie, daje poczucie zaangażowania w przedstawianą narrację. Wykorzystując film jako bazę lekcji wychowawczej, nauczyciel nie tylko posługuje się środkiem wyrazu naturalnym dla młodzieży, ale także pomaga uczniom zaangażować się w temat i ułatwia proces rozmowy, a tym samym – wychowanie młodzieży.

Alkoholizm, dopalacze, życie z adrenaliną, patriotyzm czy idea wolontariatu to tematy, na które warto rozmawiać. Dyskusja o sprawach związanych z etyką, moralnością czy wyborem stylu życia mogą być jednak trudne, tym bardziej istotne jest wybranie użytecznych pomocy dydaktycznych, które pomogą ukierunkować przebieg lekcji. Filmy poruszające tematykę społeczną dają także szansę na wysłuchanie komentarzy specjalistów oraz poznanie danych socjologicznych, co dla nauczyciela jest istotnym udogodnieniem.

Lekcje wychowawcze to niedoceniany często czas – przez wszystkie trzy strony spotykające się w systemie oświatowym: nauczycieli, uczniów i rodziców. Warto przełamać niechęć zainteresowanych i wykorzystać ten czas na rozmowy o tematach będących częścią życia uczniów. Korzystając z atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, nauczyciel może przełamać bariery komunikacyjne i szybciej zbudować porozumienie w relacjach z uczniami.