Filmowe godziny wychowawcze 2

Dostępne w pakiecie filmy: „Obiecałeś”, „Czcij ojca swego i matkę swoją”, „Nie zabijaj” i „Miłość” dotykają tematyki powszechnej i niejednokrotnie zdaje się „oczywistej”. Tzw. wartości podstawowe zawsze jednak wymagają negocjacji, rozmów i wyjaśnienia: Co oznaczają w życiu ucznia? Jak on je rozumie? Czy wartości związane np. z Dekalogiem mogą być zrozumiałe i stanowić drogowskaz również dla osób niewierzących lub innego wyznania?

Każdy temat zostaje przedstawiony zarówno w odniesieniu do jego kulturowego dziedzictwa (literatura, sztuka), jak i narracji współczesnych mediów, dostępnych uczniom na co dzień, a więc kreujących jego światopogląd.

Proponowane lekcje – wraz z seansem filmowym – przeprowadzane są w oparciu o metody aktywizacji ucznia, dając mu szansę wypowiedzi indywidualnej. Jednocześnie nauczyciel zyskuje podczas lekcji możliwość zrealizowania wielu ćwiczeń. Interpretacja i omówienie każdego filmu może wykraczać daleko poza dosłowność opowiedzianej na ekranie historii, sięgając do tropów filozoficznych, językoznawczych, z zakresu literatury czy historii sztuki.

Podczas lekcji dotyczącej filmu „Obiecałeś” uczniowie rozmawiają więc nie tylko na temat wagi słowa oraz znaczenia przysiąg i obietnic w życiu społecznym, ale także omawiają i przypominają sobie znaczenia polskich przysłów. Lekcja z filmem „Czcij ojca…” to zajęcia, w czasie których uczniowie śledzą relacje dziecko – rodzic w znanej im literaturze, filmach i sztuce. Film „Nie zabijaj” pozwala nauczycielowi nie tylko na refleksję z uczniami dotyczącej wieloznaczności „śmierci” (śmierć społeczna, biologiczna czy emocjonalna), ale także zjawiska „pornografii śmierci”, które znamy z mediów. Zajęcia z filmem „Miłość” zainspirują z kolei uczestników do samodzielnej próby zdefiniowania tego uczucia i postawy, a także do prześledzenia sposobów jej prezentacji w kulturze.

Korzystając z materiałów dydaktycznych „Filmowe godziny wychowawcze cz. 2” nauczyciel zyskuje nowoczesne narzędzie do pracy z młodzieżą, ułatwiające mu komunikację i otwarcie rozmowy na tematy dla uczniów istotne zarówno z punktu widzenia wychowawczego, jak i edukacyjnego.

 

Reklama
Filmowe godziny wychowawcze cz. 2

Filmowe godziny wychowawcze cz. 2

29.90 zł
Komunikacja w relacjach niesienia pomocy

Komunikacja w relacjach niesienia pomocy

29.90 zł
Filmowe godziny wychowawcze cz. 1

Filmowe godziny wychowawcze cz. 1

29.90 zł
Filmowe godziny wychowawcze cz. 2

Filmowe godziny wychowawcze cz. 2

29.90 zł