Filmowe godziny wychowawcze 3

Pakiet filmów edukacyjnych „Filmowe godziny wychowawcze cz. 3” to materiał filmowy, który można wykorzystać podczas zajęć godziny wychowawczej, podstaw przedsiębiorczości, religii lub etyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Cztery filmy: „Pokochaj siebie”, „Wet za wet”, „Zrób coś” i „Nie, bo nie” to filmowe nowele o problemach, z jakimi młodzież spotyka się każdego dnia. Dzięki temu, że w rolach głównych występuje młodzież, uczniowie w szybki sposób mogą odnieść przedstawiane historie do własnego życia, zachowań i perypetii. Nauczycielom lub rodzicom (bo filmy są także znakomitym materiałem do rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek) dadzą szansę bliższego poznania psychologii ucznia i rozterek, z jakimi styka się on na co dzień.

Możliwości omawiania filmów zaproponowane w scenariuszach lekcji to nie tylko analiza i interpretacja, ale także liczne ćwiczenia aktywizujące ucznia i wykraczające poza bezpośredni temat filmu. Dzięki burzy mózgów przy omawianiu filmu „Pokochaj siebie” uczniowie definiują pojęcia „talent”, „zdolności”, a także uczą się, że talent zawsze wymaga pracy. Analiza „Zrób coś” pozwala uczniowi na skonkretyzowanie własnych celów i planów, a w dalszej kolejności umiejętne ich zrealizowanie. Praca w parach po seansie filmu „Wet za wet” pomoże nauczycielowi w wyjaśnieniu znaczenia umiejętności szybkiego rozwiązywania konfliktów. „Nie, bo nie” nie tylko pogłębi wiedzę z zakresu psychologii, ale także pomoże nauczycielowi w uświadomieniu uczniom znaczenia logicznego prowadzenia argumentacji podczas rozmowy.

Korzystając z materiałów edukacyjnych „Filmowe godziny wychowawcze cz. 3” nauczyciel nie tylko otwiera młodzież na dyskusję, ale także wprowadza pojęcia wykraczające poza standardowe programy nauczania (brzytwa Ockhama, kalos kagathos, metoda formułowania celów SMART). Dla młodzieży będzie to wartość dodana, która poza pogłębieniem wiedzy da im także szansę i umiejętności np. szybkiego rozwiązywania konfliktów czy organizacji własnego czasu.

Reklama
Filmowe godziny wychowawcze cz. 3

Filmowe godziny wychowawcze cz. 3

29.90 zł
Filmowe godziny wychowawcze cz. 1

Filmowe godziny wychowawcze cz. 1

29.90 zł
Filmowe godziny wychowawcze cz. 2

Filmowe godziny wychowawcze cz. 2

29.90 zł
Filmowe godziny wychowawcze cz. 3

Filmowe godziny wychowawcze cz. 3

29.90 zł