Jak skutecznie zarządzać czasem

Film edukacyjny „Jak skutecznie zarządzać czasem” pomoże w przeprowadzeniu lekcji na temat porządku pracy, organizacji czasu, tworzenia harmonogramów i systematyki własnych działań.

Głównym celem lekcji jest uświadomienie uczniom znaczenia planowania czasu, przedstawienie bezpośrednich korzyści, jakie mogą czerpać z takiej aktywności, oraz znalezienie praktycznych sposobów jego organizowania.

Lekcja rozpoczyna się od zdefiniowania harmonogramu, rytmu życia uczniów. Czy funkcjonują spontanicznie, czy planują swoje działania? Czy są w stanie określić, ile czasu poświęcają na rozrywkę, pracę, kontakty z bliskimi? Jak się czują w obecnym stanie – czy odczuwają stres z powodu nadmiaru zajęć, a może zmagają się z poczuciem bezsilności i braku możliwości modelowania własnego czasu? Uczniowie konfrontują swoje emocje z postawą i działaniami głównego bohatera filmu. Dzięki analizie filmu uczniowie zauważają bezpośrednie związki przyczynowo-skutkowe między (nie)planowaniem działań i konsekwencjami, jakie może to ze sobą nieść.

Poprawne zdiagnozowanie konieczności zarządzania własnym czasem wymaga od nauczyciela wskazania uczniom możliwych ścieżek pomocy i działań ułatwiających panowanie nad własnymi zadaniami. Wprowadzając pojęcie matrycy Eisenhowera, nauczyciel objaśnia (za pomocą diagramu) cztery typy zadań. Uświadomienie sobie ich hierarchii i umiejętność samodzielnego klasyfikowania obowiązków jest kluczowe dla poprawnego zrozumienia przez uczniów tematu. Ćwiczenia, przygotowane głównie do pracy w parach, mają ułatwić wykorzystanie teoretycznego aspektu lekcji w praktyce.

Na końcu lekcji zaproponowane zostało zadanie domowe, czyli samodzielne przygotowanie przez ucznia spisu swoich tygodniowych aktywności i uporządkowanie ich zgodnie z zasadami matrycy Eisenhowera.

Warto zachęcić uczniów, aby uwzględniali w tabelce także działania spoza spisu i starali się w tak uporządkowanym trybie funkcjonować przez tydzień. Podczas kolejnej lekcji koniecznie należy poświęcić choćby kilka minut na rozmowę z uczniami na temat ich wrażeń po wykonaniu przedstawionego zadania. Komentarz ze strony nauczyciela dotyczący bardzo osobistych doświadczeń uczniów będzie dla nich komunikatem afirmującym ich wysiłek oraz odpowiedzialne podejście do organizacji czasu.

Reklama
Jak skutecznie zarządzać czasem?

Jak skutecznie zarządzać czasem?

19.90 zł
Kibice

Kibice

19.90 zł
Jak skutecznie zarządzać czasem?

Jak skutecznie zarządzać czasem?

19.90 zł
Historia wychowania - Tom II: Wiek XIX I XX

Historia wychowania - Tom II: Wiek XIX I XX

37.00 zł