Kultura osobista. Przeżytek czy konieczność?

Film edukacyjny „Kultura osobista” dotyka tematu, który dziś w potocznym rozumieniu wydaje się odesłany do lamusa.

Punktem wyjścia filmu jest omówienie z młodzieżą znaczenia i funkcji dobrego wychowania i kultury osobistej. W analogiczny sposób warto rozpocząć lekcję wychowawczą. Co dla uczniów znaczy to pojęcie? W czym przejawia się kultura osobista? Czy nowe technologie, z których korzystamy na co dzień, determinują zmiany w tym, co nasi rodzice i dziadkowie nazywają dobrym wychowaniem?

W filmie skonfrontowane zostają postawy uczniów i ich nauczycieli: Jak zmienia się sposób postrzegania tego, co nazywamy dobrym wychowaniem, uprzejmością, grzecznością? Czy powyższe cechy są nam jeszcze potrzebne w codziennym życiu? Czy kultura osobista jest czymś niezmiennym, czy też – jak wszystko – zmienia się wraz z upływem lat?

W trakcie dyskusji z uczniami warto skierować rozmowę na temat nowych technologii. Czy młodym ludziom brakuje zasad savoir-vivre’u podczas korzystania z komputera, telefonu czy tabletu? W Internecie kierują się etykietą, ale jak zachowują się w realu? Czy zwracają uwagę na to, by odwrócić wzrok od ekranu, gdy ktoś do nich mówi? Czy terminowo odpisują na maile lub SMS-y, by być kulturalnym względem nadawcy?

W trakcie lekcji warto spisać „kodeks dobrych praktyk internetowych”, który będzie twórczym zapisem wniosków z lekcji i dobrym kierunkiem działań na przyszłość. Zapisany w formie diagramu kodeks może wisieć na ścianie klasy, jako zasady obowiązujące uczniów i nauczyciela.

Ze względu na fakt, że scenariusz filmu edukacyjnego opiera się na dokumentacji zajęć warsztatowych z młodzieżą, sam seans może być inspiracją do pracy z uczniami podczas lekcji.

Wspólna analiza codziennych zjawisk czy odgrywanie scenek to działania, które warto wziąć pod uwagę podczas planowania lekcji. Pod koniec warto też zachęcić uczniów do rozmowy na temat kultury osobistej w gronie rodzinnym: Co rodzice oceniają jako zachowanie niekulturalne, a co, z punktu widzenia młodych ludzi, jest niegrzeczne w zachowaniach dorosłych?

Reklama
Kultura osobista

Kultura osobista

19.90 zł
Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole

Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole

14.90 zł
Wyzwania szkolnej codzienności

Wyzwania szkolnej codzienności

39.00 zł
Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii

Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii

49.00 zł