O co chodzi?

Pakiety filmów edukacyjnych „O co chodzi?” to pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli pracujących z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Problematyka ukazana w kilkuminutowych, fabularnych filmach dotyczy nie tylko codziennych zagadnień, z którymi styka się młodzież, ale także łączy w sobie zagadnienia z zakresu etyki, filozofii i psychologii.

Nowoczesne i nowatorskie materiały dydaktyczne to podstawa komunikacji ze współczesną młodzieżą. Film, jako medium emocjonalne i zmysłowe, daje szansę na wywołanie zaangażowania, które jest podstawą aktywnej pracy podczas lekcji. We wszystkich zaproponowanych filmach bohaterem jest młodzież szkolna. Perypetie, jakie przeżywają, a także rozwiązania, do których dochodzą, mogą być inspiracją do dyskusji podczas lekcji. Sugerowane jest, aby na każdy film przeznaczyć osobną godzinę (np. wychowawczą) – po wprowadzeniu w temat i seansie na aktywną pracę z uczniami pozostaje ok. 30 min.

Takie tematy jak miłość, nienawiść, bohaterstwo, szacunek wobec rodziców lub granice poświęcenia to problemy, z jakimi młodzież spotyka się każdego dnia. Niestety często opiekunom brak czasu na prowadzenie rozmów z dziećmi. Nauczyciel, pracując wraz z filmami edukacyjnymi i rozmawiając z młodzieżą, ma szansę lepiej ją poznać, a ewentualne wnioski z pewnością okażą się istotne także podczas spotkań z rodzicami.

Mnogość tematów zaproponowanych w serii „O co chodzi?” daje nauczycielowi możliwość przeprowadzenia wielu lekcji – nie tylko w ramach godziny wychowawczej, ale także religii, etyki, a nawet zajęć np. z historii. Korzystając z proponowanych pomocy dydaktycznych, nauczyciel zyskuje gwarancję, że lekcje będą dla młodzieży ważne i aktualne.