Patriotyzm. Czy warto być dzisiaj patriotą?

Patriotyzm to pojęcie trudne. Anachroniczne, obarczone ciężarem historii, polityki i kultury. Jak w tyglu sprzecznych komunikatów rozmawiać z młodymi ludźmi na temat, który – jak im się niejednokrotnie wydaje – w ogóle ich nie dotyczy, a bliski jest raczej ich dziadkom? Co uczniowie rozumieją pod pojęciem patriotyzmu? Film edukacyjny „Patriotyzm. Czy to trudne?” na przykładzie historii rodziny Rostworowskich porusza kwestie związane z postrzeganiem patriotyzmu dawniej i dziś.

Kilka dni przed lekcją wychowawczą warto poprosić młodzież, aby przyniosła na zajęcia zdjęcie babci/dziadka/innego przodka i spróbowała dowiedzieć się, jaki był ich stosunek do patriotyzmu. Może dziadek walczył podczas II wojny światowej, a babcia była sanitariuszką? Okaże się to zachętą dla uczniów do poznawania historii własnej rodziny, a także pokaże, że patriotyzm jest im bliższy niż podejrzewają.

Jednym z istotnych elementów lekcji powinno być także wprowadzenie pojęcia „społeczeństwa obywatelskiego” i próba jego zdefiniowania wraz z klasą. Czynny udział w wyborach, finansowa uczciwość wobec państwa podczas płacenia podatków, przestrzeganie przepisów (także tych, które niekoniecznie indywidualnie mogą nam się podobać) – czy takie zachowania możemy nazwać współczesną formą patriotyzmu?

Komunikacja z młodzieżą szkolną na tematy mało atrakcyjne dla młodego człowieka to rzecz niełatwa. Patriotyzm jako pojęcie głęboko abstrakcyjne i symboliczne, a także utożsamiane z przeszłością, czyli przeciwieństwem tego, co najbardziej fascynuje uczniów, zdaje się jednym z najtrudniejszych zagadnień do poruszenia. Tym bardziej istotna jest więc forma przeprowadzenia lekcji i korzystanie z nowoczesnych środków dydaktycznych.

Film, jako medium szybko angażujące widza, będzie w tym przypadku wyborem najlepszym. Dzięki narracji skoncentrowanej na autentycznych i nieodległych w czasie wydarzeniach oraz biorących w nich udział postaciach niejasne pojęcie patriotyzmu nabiera kształt konkretnych zachowań, twarzy i nazwisk, co zarówno nauczycielowi, jak i klasie pozwoli na szybsze znalezienie płaszczyzny porozumienia.

Reklama
Kondycja moralna społeczeństwa polskiego

Kondycja moralna społeczeństwa polskiego

49.00 zł
Podróż w świat politologii

Podróż w świat politologii

29.90 zł
Jedna Polska?

Jedna Polska?

49.00 zł