Uwaga Życie

Seria edukacyjna „Uwaga Życie” to pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli pracujących z młodzieżą gimnazjalną, a także ponadgimnazjalną. Zrealizowane w formie reportaży i filmów dokumentalnych materiały dydaktyczne z serii „Uwaga Życie” to pogłębione, merytorycznie zweryfikowane przez specjalistów i dynamicznie zrealizowane obrazy, które mówią o ważnych tematach językiem zrozumiałym dla młodzieży.

Takie tematy jak uzależnienia, zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, życie z pasją czy organizacja czasu w dobie natłoku informacji to sprawy związane z codziennością młodego człowieka poszukującego wiedzy i wartości. Rolą nauczyciela w pracy z młodzieżą jest wysłuchanie ucznia, pokazywanie drogowskazów, a także zadawanie pytań skłaniających uczniów do refleksji.

Korzystając z serii filmowej „Uwaga Życie” nauczyciel zyskuje atrakcyjny materiał audiowizualny, zrealizowany w postaci nowoczesnego kina dokumentalnego, ale także doskonałą pomoc edukacyjną – bogatą w dane statystyczne, wypowiedzi ekspertów, przykłady zajęć warsztatowych z młodzieżą. Ze względu na aktualność tematyki, filmy warto wykorzystywać także podczas spotkań z rodzicami (tu warto zwrócić szczególną uwagę na tematykę uzależnień oraz przemocy w Internecie).