Życie w sieci. Jestem tu obok

Książka z filmem edukacyjnym „Życie w sieci. Jestem tu, obok” w interesujący sposób pozwala przeprowadzić z młodzieżą dyskusję na temat roli technologii w codziennym życiu, a przede wszystkim w komunikacji z bliskimi.

Punktem wyjścia lekcji jest „bliskość” oraz rozmowa o tym, w jaki sposób postrzegają ją uczniowie. Czy technologia ułatwia nam „być blisko”, czy przeciwnie – utrudnia?

Jednym z ważniejszych elementów lekcji jest rozmowa na temat „awataru”, czyli wizerunku użytkownika cyberprzestrzeni. W mediach społecznościowych są to np. zdjęcia profilowe, które najczęściej w ogóle nie odzwierciedlają rzeczywistego wizerunku użytkownika. Często to w pełni wygenerowane postaci, którymi użytkownik posługuje się w sieci (np. w Second Life).

Po rozmowie z uczniami na temat ich stosunku do mediów społecznościowych (dlaczego i do czego ich używają, w jaki sposób wpływa to na ich komunikację z innymi) warto porozmawiać z nimi o tym, jakie kreują awatary i dlaczego właśnie takie. Czy awatary te są inne niż oni w realu? A jeśli tak, to dlaczego? Co chcą osiągnąć, wybierając takie, a nie inne przedstawienie swojej osoby w sieci?

Drugą część lekcji otwiera pokaz filmu edukacyjnego. Uczniowie analizują wybrane sceny z filmu i na ich podstawie odpowiadają na pytania: Czy wszyscy cały czas korzystają z Internetu? Jakie ma to konsekwencje? Co czuje nasz rozmówca, gdy w czasie rozmowy przeglądam sieć, czy korzystam ze smartfona?

Dalsze ćwiczenie wprowadza pojęcie hierarchii potrzeb Maslowa. Nauczyciel wraz z uczniami analizuje piramidę potrzeb. Ważne, aby uczniowie spontanicznie dzielili się także osobistymi opiniami na temat piramidy. Być może ich zdaniem we współczesnym świecie proporcje przedstawionych potrzeb powinny zostać zmienione? Na to pytanie pozwoli odpowiedzieć dalsze ćwiczenie, w którym uczniowie łączą piramidę Maslowa z dzisiejszą technologią: Które potrzeby pozwala zrealizować nam technologia? Czy przypadkiem nie mylimy potrzeb, które zaspokajamy za pomocą technologii?

Na koniec zajęć warto zachęcić uczniów do zadania domowego, które ma na celu ułatwić im świadome korzystanie z Internetu. W szczegółowym scenariuszu lekcji, który jest częścią książki z filmem edukacyjnym „Życie w sieci. Jestem tu, obok”, znajduje się tabelka – harmonogram tygodniowy, ułatwiający uczniowi pracę (zachęcamy do skserowania go i rozdania młodzieży). Harmonogram pozwoli uczniowi sprawdzić, ile czasu spędza w sieci na aktywnych zajęciach (nauka, szukanie informacji, rozwijanie własnego hobby), a ile traci na pozbawione celu przeglądanie stron.

Książka zawiera wprowadzenie do tematu oraz szczegółowy scenariusz lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi. Nowoczesna pomoc dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Do wykorzystania m. in. na lekcjach oraz spotkaniach z rodzicami.

Reklama
Życie w sieci

Życie w sieci

24.90 zł
TECHNOPOLITYKA W ŚWIECIE NOWYCH MEDIÓW

TECHNOPOLITYKA W ŚWIECIE NOWYCH MEDIÓW

45.00 zł
Kultura religijna w cyberprzestrzeni

Kultura religijna w cyberprzestrzeni

59.00 zł
Obraz w relacjach społecznych

Obraz w relacjach społecznych

64.00 zł